Kết quả kiểm tra Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Posted Posted in Kết quả kiểm tra năm 2019

Thực hiện Quy chế kiểm tra Bệnh viện thường quy và quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam 2.0”, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiến hành công tác tự tổ chức […]