Kết quả Kiểm tra Bệnh viện cuối năm 2018

Posted Posted in Kết quả kiểm tra năm 2018

Thực hiện quy chế công tác kiểm tra bệnh viện và Quyết định số 6328/KCB-QLCL ngày18/11/2018 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viện y tế năm 2018, Bệnh viện Da liễu […]