Ths.BS. Hoàng Thị Phượng

        Quá trình đào tạo: 

  • Đại học Y Hà Nội(2001-2007)
  • BSNT(2008-2011)