Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền năm APEC VIỆT NAM 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”

Posted Posted in Tin hoạt động

     Thực hiện Hướng dẫn số 195-HD/TG ngày 18/9/2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017;Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) nói chung và năm APEC […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Posted Posted in Tin hoạt động

     Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 30/11/2017 của Quận ủy Đống Đa về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, ngày 28/12/2017, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Posted Posted in Tin hoạt động

     Thực hiện Hướng dẫn số 28 – HD/QU ngày 17/01/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968;      Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân viên trong […]

Nhớ về bệnh nhân phong

Posted Posted in Tin hoạt động

     Hôm nay, một ngày chủ nhật với mình thật ý nghĩa. Khi cùng hành trình Nhân Ái  đến thăm các bệnh nhân ở đây! niềm hạnh phúc không chỉ với mình mà tất cả các thành viên, đều có cảm xúc ấy khi đến với các bệnh nhân mắc bệnh phong. Được sự đồng […]

Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương báo cáo sơ kết 2 năm triển khai về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Posted Posted in Tin hoạt động

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện      Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được […]

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền về biển, đảo năm 2018

Posted Posted in Tin hoạt động

     Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/QU ngày 14/3/2018 của Quận ủy Đống Đa về Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018; Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng […]

Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Posted Posted in Tin hoạt động

PHẦN THỨ NHẤT: Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU      1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã […]

Hội nghị khoa học Chuyên đề Da liễu các tỉnh phía Bắc và ra mắt Chi hội Vảy nến Việt Nam

Posted Posted in Tin hoạt động

Tới tham dự Hội nghị có TS. Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam , Ban Lãnh đạo BVDLTW ,Các nhãn hàng Atopiclair – Invida, Eucerin – Beiersdorf, Phụ Bì Khang – Cty DV&TM Nam Phương và tập thể các bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện.Những chuyên […]