Lễ trao giải: Giải thưởng Đặng Vũ Hỷ 2021

Posted Leave a commentPosted in Giải thưởng Đặng Vũ Hỷ, Tin hoạt động

Tối ngày 20/5/2022, tại buổi Gala Dinner của Hội nghị Da liễu Toàn quốc Thường niên đã diễn ra lễ trao giải: Giải thưởng Đặng Vũ Hỷ năm 2021. Giải thưởng Đặng Vũ Hỷ được sáng lập bởi Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh, động viên, khuyến khích […]

Bệnh viện Da liễu Trung ương xin trân trọng thông báo về việc: Công bố kết quả giải thưởng Đặng Vũ Hỷ năm 2021

Posted Leave a commentPosted in Giải thưởng Đặng Vũ Hỷ, Tin hoạt động

Căn cứ vào Quyết định số 366/QĐ-BVDLTW ngày 02/04/2021 của Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương về việc Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Đặng Vũ Hỷ cho tác giả có công trình khoa học có giá trị về chuyên ngành Da liễu. Căn cứ vào Quyết định số 1310/QĐ-BVDLTW ngày […]