Danh mục vật tư y tế

Posted Posted in Chi phí

 STT  Tên hàng hóa  Quy cách  ĐVT  Đơn giá        1  Áo PTV 40 gram/m2, VT  1 cái/ gói  cái              13,880        2  Băng co dãn 10cm x 10m  1 cuộn / hộp  Cuộn            174,700        3  Băng cuộn nhỏ 5cmx2,5m  19 cuộn/gói  Cuộn                   510        4  Băng cuộn to 10cmx5m  10 […]