Hoạt động chungThông báo

THÔNG BÁO – LỊCH LÀM VIỆC NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
***

Bệnh viện Da liễu Trung ương xin trân trọng thông báo lịch làm việc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới như sau:

 Thứ 5 (2/4/2020): Bênh viện nghỉ khám

 Thứ 6 (3/4/2019): Bệnh viện trở lại hoạt động
+ Sáng: từ 7h30 đến 12h00
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trân trọng thông báo !