gototopgototop

Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Back Khoa - Phòng ban Phòng Nghiên cứu khoa học Giới thiệu bộ phận Điều dưỡng

Giới thiệu bộ phận Điều dưỡng

  • PDF.
Lịch sử phát triển

-         Năm 1982, Bộ Y tế quyết định thành lập Viện Da liễu Việt Nam trên cơ sở khoa Da liễu tự quản của Bv Bạch Mai. Tháng 11 năm 1984, phòng Hành Chính Tổng Hợp bao gồm các bộ phận hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, y vụ, tài vụ được thành lập do Bác sỹ Trần Văn Tiến làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Nguyễn Hồng Thân.

-         Năm 1988, phòng Hành Chính Tổng Hợp được tách ra thành Phòng Hành chính - y vụ do Bs Nguyễn Nguyên làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Phan Thị Thanh Lịch.

-         Từ năm 1989 đến năm 1998, phòng Y vụ và điều dưỡng được thành lập do Bs Trần Thụ làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Phan Thị Thanh Lịch.

-         Từ năm 1998 đến năm 1999, phòng Y vụ và điều dưỡng sát nhập với bộ phận hành chính, đổi tên là phòng Hành chính, y vụ và điều dưỡng do Bs Đỗ Văn Thành B làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Phan Thị Thanh Lịch.

-         Từ năm 1999 đến năm 2002, bộ phận điều dưỡng hoạt động dưới sự lãnh đạo của phòng Tổ chức, y vụ, đào tạo-nghiên cứu khoa học và điều dưỡng do bác sỹ Đàm Hòa làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Phan Thị Thanh Lịch.

-         Từ năm 2002 đến 4/2004 phòng Kế hoạch tổng hợp - điều dưỡng được thành lập do bác sỹ Đàm Hòa làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Phan Thị Thanh Lịch.

-         Từ tháng 4/2004 đến 30/6/2006 phòng Kế hoạch tổng hợp - điều dưỡng được sát nhập với phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học do Tiến sỹ Trần Lan Anh làm trưởng phòng. Y tá trưởng viện là Phan Thị Thanh Lịch.

-         Ngày 30 tháng 3 năm 2006, Viện Da liễu Quốc gia được thành lập từ Viện Da liễu - Bệnh viện Bạch Mai theo quyết định số 486/QĐ-TTG. Từ ngày 1/7/2006 đến nay, Viện Da Liễu Quốc Gia  tách ra khỏi Bệnh viện Bạch Mai và hoạt động độc lập. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Quản trị – Vật tư y tế được thành lập do PGS. TS. Nguyễn Văn Thường làm trưởng phòng. Bộ phận điều dưỡng  hoạt động dưới sự lãnh đạo của Lãnh đạo Viện phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Quản trị – Vật tư y tế. Điều dưỡng trưởng bệnh viện là ĐD. Nguyễn Văn Quang.