gototopgototop

Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Back Khoa - Phòng ban Phòng chỉ đạo tuyến

Giới thiệu phòng Chỉ đạo tuyến

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1. Tổ chức:

- Nhóm quản chương trình phong

- Nhóm quản lý chương trình STI

- Nhóm quản lý các bệnh da

2. Nhân sự:

- Ths. Đào Hữu Ghi - Trưởng phòng

- Ths. Lê Thị Mai

- Ds. Nguyễn Thanh Bình

- BS. Nguyễn Tiến Thành

- BS. Hà Tuấn Minh

- BS. Hà Anh Minh

- NV. Hoàng Văn Thanh

- NV. Nguyễn Đức Toàn

- CN. Trần Thị Thanh Huyền

alt

Cán bộ nhân viên năm 2010 của phòng CĐT

cdn2010 

Toàn bộ nhân viên phòng Chỉ đạo tuyến năm 2012

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc vạch phương hướng, đường lối công tác chỉ đạo tuyến dưới và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

2. Nhiệm vụ:

2.1. - Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến và tổ chức thực hiện.

- Lập dự án phòng chống phong Quốc gia hàng năm và các dự án phòng chống phong khác với một sổ tổ chức phi chính phủ, tổ chức Y tế thế giới.

- Lập dự án phòng chống các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục với Cục phòng chống AIDS và các tổ chức khác hàng năm.

- Biên soạn tài liệu liên quan đến các hoạt động phòng chống phong, các nhiễm trùng qua đường tình dục.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

2.3. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến.

2.4. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo qui chế Viện.

2.5. Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và các khoa phòng của Viện tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

3. Tổ chức, biên chế, cơ chế hoạt động:

3.1. Tổ chức gồm các bộ phận:

- Chỉ đạo hoạt động chuyên về bệnh phong.

- Chỉ đạo hoạt động chuyên về các nhiễm trùng – lây nhiễm qua đường tình dục.

- Chỉ đạo hoạt động còn lại của Da liễu.

3.2. Biên chế:

Theo qui định của Giám đốc và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và đề xuất của trưởng phòng.

3.3. Lãnh đạo phòng:

3.3.1. Trưởng phòng

3.3.2. 2-3 Phó trưởng phòng

3.3.3. Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm và miễm nhiệm. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của phòng. Các phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

4. Nhân viên:

Nhân viên của phòng làm việc theo chế độ chuyên viên, cán sự v.v...và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về công tác được giao.

III. Hoạt động chuyên môn:

1. Giám sát hoạt động chương trình phòng chống phong, STI, các bệnh da

2. Tập huấn: Nâng cao kiến thức cơ bản về bệnh phong, bệnh da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tăng cường năng lực chẩn đoán, quản lý, chăm sóc tàn tật, giám sát và quản lý bệnh phong cho cán bộ y tế tại các tỉnh.

3. Phân phối thuốc Chương trình Phong, thuốc bôi ngoài da phục vụ khám phát hiện bệnh nhân phong mới, thuốc ĐHTL, thuốc chống cơn phản ứng, thuốc của Chương trình STI cho địa phương.

4. Hoạt động của xưởng giày: Đóng mới, sửa chữa giày dép cho bệnh nhân nội/ngoại trú tại Bệnh viện và các tỉnh lân cận.

Phân bố

Dép phòng ngừa

Dép biến dạng

dép khuôn bột

Tổng số

Nội trú D1 VDL

2

10

8

20

Ngoại trú (Thanh Hóa; Thái Bình; Hải Phòng; Lai Châu; Bắc Giang; Hà Tây)

18

346

19

383

Cộng

20

356

27

403

 

5. Tổ chức giao ban Chỉ đạo tuyến giữa các bệnh viện khu vực và Bệnh viện Da liễu Trung ương về các hoạt động Chương trình phòng chống phong.

6. Tiến hành công tác tư vấn về HIV/ STI tại Bệnh viện Da liễu.

7. Khám phát hiện bệnh nhân STI/HIV tại phòng khám Bệnh viện Da liễu .

8. Giám sát huyết thanh HIV tại Viện Da liễu cho bệnh nhân STD đến khám tại viện.

IV. Phương hướng hoạt động.

- Giám sát hoạt động phòng chống phong, STI tại các tỉnh.

- Tập huấn tăng cường năng lực chẩn đoán, quản lý, chăm sóc tàn tật, giám sát và quản lý bệnh phong cho cán bộ y tế tại các tỉnh.

- Điều tra dịch tễ bệnh phong.

- Hoạt động Xưởng giày: Kiểm tra đo và đóng mới giầy dép cho các đơn vị theo kế hoạch

- Lập kế hoạch chương trình phòng chống phong.

- Tổ chức giao ban Chỉ đạo tuyến.

- Thực hiện giám sát trọng điểm về NKLTQĐTD gắn kết với giám sát trọng điểm HIV/AIDS tại 10 tỉnh/thành phố.

- Thực hiện ứng dụng xét nghiệm PCR trong chẩn đoán lậu và chlamydia tại Bệnh viện Da liễu TW.

- Thực hiện giám sát kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu cầu tại Bệnh viện Da liễu TW.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động về bệnh phong và các NKLTQĐTD của 63 tỉnh/thành phố.

- Các hoạt động khác như: Tham gia khám và điều trị bệnh nhân tại phòng khám bệnh, D1, trực bệnh viện …